Det varierer fra land til land og afhænger også af, om du rejser individuelt eller i gruppe.

På individuelle rejser forventes der et større beløb i drikkepenge per person end på grupperejser, hvor der er flere til at bidrage. På en 10-14 dages grupperejse vil det typisk ligge i omegnen af 50-100 USD.

Det skal understreges, at det naturligvis er helt frivilligt, om man vil give drikkepenge. I de fleste lande er det kutyme og forventes af chauffører og guider, og Panorama Travel anbefaler da også, at man bidrager.

Læs mere under de praktiske oplysninger for det enkelte land. Eks. praktiske oplysninger om Iran.

Det er individuelt for de enkelte lande, hvilke regler der er for påklædning. Under hver enkelt rejse har vi nævnt de forhold, der gør sig gældende. Oftest er der tale om kutyme og retningslinjer.

Særligt i et land som Iran, er påklædningen vigtig at være opmærksom på. Her gælder særlige regler, som er lovpligtige og SKAL følges af alle. Læs mere om klima og påklædning i Iran.

Vi bestræber os altid på at følge det fastlagte program for både grupperejser og individuelle rejser.

På grupperejser kan man som udgangspunkt ikke forvente, at særlig ønsker bliver imødekommet. Men man har naturligvis altid lov til at forhøre sig hos rejselederen, om der er tid og mulighed for at tilføje dit eller dat til programmet. I den sidste ende er det altid rejselederen, som tager den endelige beslutning.

På individuelle rejser er det normalt ikke muligt at foretage ændringer i rejserute, overnatningssteder m.m. efter afrejse. Visse småjusteringer kan dog ofte imødekommes efter aftale med Panorama Travel. 

I enkelte tilfælde kan der dog forekomme utilsigtede ændringer i programmet undervejs. Dette kan skyldes vejr, lokale forhold eller andre uforudsebare omstændigheder. I tilfælde af ændringer i programmet er det på grupperejser den danske rejseleder, der i samarbejde med lokalguiden beslutter, hvad der er det bedste alternativ. På individuelle rejser foregår dialogen direkte med den lokale guide og med Panorama Travel.