Hvor meget skal jeg give i drikkepenge?

Det varierer fra land til land og afhænger også af, om du rejser individuelt eller i gruppe.

På individuelle rejser forventes der et større beløb i drikkepenge per person end på grupperejser, hvor der er flere til at bidrage. På en 10-14 dages grupperejse vil det typisk ligge i omegnen af 50-100 USD.

Det skal understreges, at det naturligvis er helt frivilligt, om man vil give drikkepenge. I de fleste lande er det kutyme og forventes af chauffører og guider, og Panorama Travel anbefaler da også, at man bidrager.

Læs mere under de praktiske oplysninger for det enkelte land. Eks. praktiske oplysninger om Iran.