Privacy Policy

Denne Privatlivspolitik er fastlagt af Panorama Travel og gælder for alle vores medlemmer, leverandører og samarbejdspartnere.

1. Om Panorama Travel

Som led i sin virksomhed indsamler og behandler Panorama Travel personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. Panorama Travel er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.
Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os her:

Panorama Travel ApS
Ravnholt Gods
Ravnholtvej 57
5853 Ørbæk
kontakt@panoramatravel.dk

2. Datasikkerhed er vigtig for os

Det er afgørende for vores forretningsmål og omdømme, at føre ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er medlem, leverandør eller samarbejdspartner hos Panorama Travel , og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

3. Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, blandt andet ved et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er særlige for en given persons identitet.

4. Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?

De oplysninger, som vi indsamler om dig og/eller din virksomhed, vil blive anvendt til forskellige
formål i forbindelse med dit kundeforhold og driften af Panorama Travels virksomhed.
De indsamlede oplysninger kan variere, alt efter om du er medlem, leverandør eller samarbejdspartner,
men generelt vil det være oplysninger vedrørende kundeadministration, leverandøradministration
samt oplysninger vedrørende Panorama Travels rettigheder og forpligtelser.
Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at Panorama Travel
vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dit medlems- eller
leverandørforhold.
Panorama Travel indsamler og behandler som udgangspunkt alene almindelige personoplysninger.

Panorama Travel vil typisk indsamle følgende oplysninger:

4.1 Oplysninger vedrørende vores medlemmer

Oplysninger, som du giver os, når du opretter en medlemsprofil hos os, fx online via hjemmesiden eller
ved at kontakte vores sekretariat, herunder kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn,
virksomhedsadresse, virksomhedstelefonnummer, virksomhedse-mailadresse og evt. stilling).

4.2 Oplysninger vedrørende vores leverandører og samarbejdspartnere

Oplysninger, som du giver os i forbindelse med indgåelse af en leverance- eller samarbejdsaftale, herunder
kontaktoplysninger (arbejde, jobtitel, fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer
og e-mailadresse), oplysninger, som du giver os om dine præferencer i forhold til markedsføring eller
kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, for at indberette
et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os som led i vores samarbejde.

4.3 Oplysninger vedrørende ikke-medlemmer

Oplysninger, som du giver os, når du opretter dig som modtager af nyhedsbrev, fx online via hjemmesiden
eller ved at kontakte vores sekretariat, herunder kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e),
efternavn, e-mailadresse).

5. Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

Panorama Travel behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der
er anført nedenfor. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger, modtagere
af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger gælder for dig i alle tilfælde.
Panorama Travel behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det
er nødvendigt i forbindelse med dit medlems- eller samarbejdsforhold (idet der i hvert enkelt tilfælde
tages højde for eventuelle interesser) eller i henhold til gældende ret.
Såfremt du kontakter os via kontaktformular, opbevare vi dette data i 60 dage. Du har altid mulighed for få dette data slettet ved at kontakte os.

5.1 Administration af leverandør- og samarbejdsforhold

Panorama Travel behandler dine personoplysninger i forbindelse med administration
af leverandør- og/eller samarbejdsforhold, hvor du er leverandør eller samarbejdspartner eller er kontaktperson
hos en leverandør eller en samarbejdspartner, som Panorama Travel arbejder
sammen med som led i driften af vores virksomhed, herunder opretholdelse af vores CRM-register
med information om vores kontaktpersoner hos vores leverandører og samarbejdspartnere.

5.3 Besøg på hjemmeside

Når du besøger Panorama Travels hjemmeside bliver der indsamlet forskellige typer
af data. Disse data er blandt andet IP-adresser, hvilken webbrowser, du bruger, hvilken side du kommer
ind på og hvilken du forlader siden på, cookies og information (fornavn, efternavn og e-mailadresse),
du selv udfylder for eksempel ved tilmelding til nyhedsbrev. Vi bruger dit fornavn, efternavn og emailadresse
til at kunne sende nyhedsbrev til dig. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du at vi indsamler
disse oplysninger. Vi benytter også Google Analytics, som bruger cookies til at måle trafik på
Panorama Travels hjemmeside. Hjemmesiden kan også indeholde links til tredjepartshjemmeside,
for eksempel datatilsynets hjemmeside, eksterne samarbejdspartnere og medlemshjemmeside.
Panorama Travel har lagt disse links på hjemmesiden som en service til brugerne,
og du benytter dem på eget ansvar. Se de pågældende siders egne politikker.
Google Analytics kan fravælges her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

5.4 Overholdelse af gældende love og regler

Panorama Travel behandler dine personoplysninger i forbindelse med overholdelse
af love og regler, som Panorama Travel er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden
eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til
gældende love og regler.
Panorama Travel anvender ikke dine personoplysninger til at træffe afgørelser, der
alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

6. Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger

Panorama Travel behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende
grundlag: (1) Dit samtykke, (2) indgåelse eller opfyldelse af din kontrakt med Panorama Travel , (3) hensynet tilPanorama Travels legitime interesser, dvs. de formål,
der er beskrevet ovenfor, (4) opfyldelse af en retlig forpligtelse, som Panorama Travel
er pålagt, (5) beskyttelse af dine eller en anden fysisk persons vitale interesser, (6) behandlingen
er nødvendig, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, og (7) behandlingen er
nødvendig for at overholde Panorama Travel eller dine arbejds-, sundheds- og socialretlige
forpligtelser, der følger af national ret eller af EU-retten. Der kan desuden være situationer,
hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser med hensyn til
de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere.

7. Deling af personoplysninger

Panorama Travel videregiver alene oplysningerne, i det omfang det er nødvendigt
som led i driften af vores virksomhed, herunder for at kunne aflægge regnskab og udarbejde budgetter,
det vil sige til Panorama Travels revisor og eksterne bogholder med hvem Panorama Travel har indgået de nødvendige databehandleraftaler.

8. Dataintegritet og -sikkerhed

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet,
medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige
opbevaringsperioder i forbindelse med bogføring mv.

Det er Panorama Travels politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige
tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine
personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

9. Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning
gældende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som Panorama Travel er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne,
herunder gøre indsigelse mod automatiserede afgørelser og profilering eller mod anvendelse
af dine personoplysninger til direkte markedsføring. Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller
sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, tilbagetrække et samtykke til behandling af
dine personoplysninger samt gøre din ret til dataportabilitet gældende.
Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på kontakt@panoramatravel.dk. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid
gældende databeskyttelseslovgivning.

Klage over Panorama Travels behandling af dine personoplysninger kan ske til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk

10. Opdateringer

Panorama Travel evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor
regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for
vores behandling af dine personoplysninger.

Senest opdateret 11. februar 2019

Bliv kontaktet af en rejsekonsulent!

Er du ved at planlægge din næste rejse? Få vejledning fra en af vores berejste og kompetente medarbejdere, så vi sammen kan skræddersy DIN perfekte drømmerejse.

    Modtag vores spændende nyhedsbrev!

    Få inspiration og vær blandt de første, som hører om vores nye rejser.