GENERELLE BETINGELSER – Panorama Travel ApS

(22. marts 2024)

Panorama Travel er medlem nummer 2680 af Rejsegarantifonden, der yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. I det følgende sørger vi for, at du som rejsende med Panorama Travel, er gjort opmærksom på betingelserne ved rejsens bestilling. Det er vigtigt, at du har sat dig ind i rejsens aftalegrundlag, der består af rejseplan, generelle bestemmelser, praktiske oplysninger og faktura.

A) Vore generelle betingelser er i henhold til lovgivningen. Disse skal ses i sammenhæng med rejseplan, faktura, program og vore praktiske oplysninger. Såfremt der gælder særlige bestemmelser for din rejse vil dette fremgå af faktura eller rejseplan.
B) På den fremsendte flyrejseplan og/eller flybillet anfører vi aktuelle oplysninger om flyrejsen og tidspunkter. Eventuelle afvigelser fra katalog, hjemmeside eller generelle bestemmelser oplyses i en email inden afrejse og er gældende, uanset hvad der er anført andre steder om rejsen.
C) I forbindelse med vore rundrejser udleverer vi praktiske rejseoplysninger som en ekstra service. De forventes læst, da de også kan indeholde oplysninger af formel karakter. Det forudsættes altid, at den rejsende har sat sig ind i alt udleveret materiale.

1. Tilmelding

Ved tilmelding til en rejse skal Panorama Travel i visse tilfælde have en tydelig paskopi (billedsiden i farver), da den skal bruges til diverse bookinger på destinationen og/eller visum. Kopien skal være Panorama Travel i hænde senest 1 måned inden afrejse.
På mange destinationer rækker det dog, at vi modtager en mail med fulde navne ved bestilling, som er en forudsætning for flybilletten. Navnene skal være i overensstemmelse med gældende pas. En aftale indgås ved tilmelding til en rejse og er bindende for både deltager og bureau.

Ved tilmelding til en grupperejse er det ofte muligt ud- eller hjemrejsen foretages fra en anden lufthavn end den i programmet angivne. Hvis ændringen medfører en forøgelse af flybillettens pris, opkræves denne. Prisen vil blive oplyst ved tilmelding.

2. Betalingsbetingelser

Alle betalinger til Panorama Travel foregår udelukkende ved kontooverførsel. Det er ikke muligt at betale med nogen form for kort, Mobile Pay eller lignende.
Ved tilmelding til en grupperejse betales et depositum på 3000 DKK, og restbeløbet opkræves 90 dage inden afrejse såfremt rejsen garanteres.
Ved køb af en individuel rejse betales et depositum svarende til et beløb, der som minimum dækker flybilletten, der oftest udstedes umiddelbart efter købet af rejsen. Restbeløbet skal være Panorama Travel i hænde senest 90 dage inden afrejse. Visse rejser har dog særlige vilkår og strengere betalings- og/eller afbestillingsvilkår, som vil fremgå af fakturaen eller e-mail ved bestilling. Det er kundens ansvar, at restbeløbet er os i hænde senest på forfaldsdagen. I modsat fald bortfalder Panorama Travels leveringspligt, og Panorama Travel har ret til at opkræve betaling af det beløb, som kunden ville miste efter gældende regler for afbestilling (jf. afsnit 3).
Bemærk at hvis tilmelding til en grupperejse er senere end 90 dage inden afrejse, kan vi ikke altid garantere prisen, som er annonceret på hjemmesiden, da det afhænger af flyselskabets betalingsfrister og regler. Vi vil i så fald oplyse den aktuelle pris ved bestilling.
Det er kundens ansvar at alle betalinger til Panorama Travel sker rettidigt som anført på tilsendte faktura. Ved overskridelse af betalingsfristen, opkræves et rykkergebyr på 100kr i henhold til rentelovens § 9b.

3. Afbestilling

For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2/18. Medmindre andet er anført fakturaen er følgende afbestillingsregler gældende: Ved afbestilling efter indbetaling af depositum, udstedelse af flybilletter og evt. afbestillings-forsikring, er dette tabt.
Ved afbestilling 90-60 dage før afrejse opkræves desuden 75 % af det resterende af rejsens samlede pris, dvs. udover depositum og evt. udstedte flybilletter.

Ved afbestilling senere end 60 dage før afrejsen er hele rejsens pris tabt. Andre annulleringsgebyrer kan være anført fakturaen i tilfælde af forudbetalinger eller betalinger ved hurtige udstedelser af fly/hotel eller andre services. Det skal understreges, at flyrejser som oftest er forbundet med 100 % annulleringsgebyr.

Såfremt der inden pakkerejsens begyndelse på rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen til destinationen, kan pakkerejsen afbestilles, og samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen refunderes.

4. Afbestillingsforsikring

Ved bestilling bør du overveje, om du vil tegne en afbestillings-forsikring, eller om du er dækket i forvejen. Afbestillingsforsikring skal tegnes samtidig med bestilling af rejsen for at være gyldig. Forsikringspræmien kan, som med depositum, ikke refunderes i forbindelse med nogen form for afbestilling.

5. Navne – korrekte og fyldestgørende oplysninger

Vi skal anmode om fulde navne ved bestilling. De skal være i overens-stemmelse med gældende pas – dvs. ingen udeladelse af mellemnavne. Det er dit eget ansvar, at Panorama Travel modtager de korrekte oplysninger ved bestilling. Skal navne ændres, kan det medføre et højt gebyr (i værste fald 100 % af flybillettens pris og andre bestillinger).

6. Flyrejsen

Alle anførte tider på rejseplanen er lokal tid. Normalt er check-in 2 timer før afrejse, hvilket betyder, at man skal have foretaget check-in på det angivne tidspunkt. Det er kundens ansvar at tjekke ind i så god tid, at der ikke opstår problemer med pladsreservationen. Der kan opstå ændringer fra luftfartsselskabet fra bestilling til afrejse, som Panorama Travel ikke kan holdes ansvarlig for eller ændre. Disse vil blive tilsendt, så snart de måtte blive anmeldt fra flyselskabets side. Tjek altid det aktuelle flyselskab for nøjagtige og opdaterede check-in- og afrejsetider. Disse vil fremgå af selskabets hjemmeside. Der kan desuden komme ændringer om gate og terminal undervejs. Her henvises der til skærmene i lufthavnen. Har den rejsende ved bestilling udtrykt ønske om forlængelse eller ændringer (f.eks. i forhold til andre rejsende i gruppen), fleksibel eller refunderbar flybillet, vil dette være anført i rejseplanen eller på fakturaen. Ellers anvendes generelt flybilletter, der hverken kan ændres eller refunderes.

7. Rejseplan

Ved bestilling af en individuel rejse får du tilsendt en rejseplan, der indeholder flytider og en daglig oversigt eller et udførligt dagsprogram. Ved grupperejser med rejseleder vil du modtage et udførligt dagsprogram.

8. Pas og visum

Det er den rejsendes pligt selv at sørge for pas, som er gyldigt min. 6 måneder efter hjemkomst, og fremskaffe evt. visum samt undersøge betingelserne herfor. Har du planer om at ændre rejseforløbet og rejselængden undervejs, kan helt andre regler være gældende. Ikke-danske statsborgere skal forinden bestilling af rejsen selv undersøge eventuelle visumkrav. Nogle lande har helt specielle eller ligefrem uskrevne regler ang. visum (såsom personligt fremmøde på ambassaden eller ingen israelske stempler i passet på rejser til Iran). Her vil Panorama Travel være behjælpelig med information, så visum-ansøgningen forløber så glat som muligt, ligesom vi kan vejlede i korrekt udfyldelse af visumformularer og sørge for officiel invitation, hvis dette er påkrævet. Vær opmærksom på, at ekspeditionstiden for visum til visse lande kan være mange uger. Nogle lande stiller krav om passende valutabesiddelse, forsikrings- eller vaccinationsbevis og gyldig returbillet ved ankomsten. Vi vil naturligvis forsøge at hjælpe men påtager os intet ansvar for rejsende, der af en eller anden grund nægtes visum eller afvises ved indrejse.

9. Afbrydelse af rejse

Såfremt kunden af den eller anden grund afbryder en rejse eller et ophold – eller ankommer tidligere tilbage, end anført i program eller rejseplan, vil der ikke være tilbagebetaling for manglende ydelser. Desuden skal omkostninger til transport og/eller hotel dækkes af kunden selv.

10. Vaccinationskrav

Vi informerer gerne om vaccinationsmuligheder men må som sådan ikke vejlede. Anbefalede foranstaltninger eller lovmæssige vaccinationer skal indhentes hos læge. Når vi alligevel informerer om anbefalede profylaktiske vaccinationer, skal det betragtes som en service uden ansvar. Opfyldelsen af vaccinationskrav skal kunne dokumenteres ved internationalt gult certifikat.

11. Prisændringer

Ifølge lovgivningen kan arrangøren forhøje den aftalte pris som følge af: stigende transportomkostninger (herunder brændstofpriser og tillæg), ændrede skatter, afgifter og gebyrer samt ændrede valutakurser. Prisen kan reguleres indtil 20 dage inden afrejse. Ændringer fra kunden i et bestilt og bekræftet arrangement udløser som regel tab af depositum, evt. et gebyr for flybilletten samt evt. direkte omkostninger til hoteller/arrangement osv.

12. Aflysning

Såfremt der ikke er tilstrækkelig tilslutning til en grupperejse, kan den aflyses indtil 14 dage før afrejse (dog tilstræber vi at give besked tidligere). Vi gennemfører typisk grupperejser ved minimum 10 deltagere med mindre andet er anført i programmet. En rejse kan desuden aflyses på grund af udefra kommende faktorer, som vi og vore samarbejdspartnere ikke har indflydelse på eller har haft mulighed for at forudse (force majeure-lignende forhold). I sådanne tilfælde har kunden intet krav på erstatning udover refundering af rejsens pris. Såfremt ovenstående skulle ske, vil vi altid forsøge at tilbyde et alternativ.

13. Ændringer af rejsens forløb

Panorama Travel kan foretage mindre ændringer af rejsens forløb efter bestillingen. Lovgivningen tager ikke højde for ekspeditionslignende rejser, hvor rejseændringer, der er nødvendige og /eller i deltagernes interesse, ofte finder sted. På en stor del af vore grupperejser, arbejder vi med meget sene justeringer for at skabe den bedst mulige rejse under hensyntagen til vejr, lokale forhold og begivenheder.

Vores ansvar rækker ikke udover de internationale bestemmelser og konventioners begrænsninger. Dette betyder i praksis, at man kun har udsigt til meget små kompensationer ved større forsinkelser (på niveau med mange kreditkortforsikringer, der i øvrigt også vil gøre modkrav overfor selskabet).
Specielt på ekspeditionslignende rejser og pionérrejser må man som deltager være forberedt på ændringer i programmet, ligesom en hvis portion spejderånd er en forudsætning for en god oplevelse. Dette er meget vigtigt at gøre sig klart hjemmefra og acceptere på rejsen.

14. Forsikring

Som rejsende skal du være behørigt forsikret. Det er et ufravigeligt krav, at du som minimum har sygdoms- og hjemtransportforsikring samt er dækket ved forsinket fremmøde på hele rejsen. Panorama Travel kan hjælpe dig med at tegne en forsikring, hvis ikke du allerede er dækket.

15. Skatter og afgifter samt hjemrejseskat

En del skatter og afgifter opkræves i forbindelse med billetudstedelsen, og er således inkluderet i rejsens pris. Nogle lokale skatter kan imidlertid ikke opkræves på forhånd og skal betales ved hjemrejsen (”afrejseskat”). Disse varierer men ligger ofte på ca. 30 USD.

16. Dit ansvar som rejsende

Du bør have sat dig ind i vores praktiske oplysninger og rejseplanen hjemmefra. Du forventes desuden at være bekendt med helt overordnede religiøse forhold (herunder passende påklædning) samt den sundhedsmæssige og klimamæssige situation på destinationen. Det forventes, at du optræder ansvarsfuldt og hensynsfuldt både på destinationen og overfor dine eventuelle medrejsende samt retter dig efter Panorama Travels rejseanvisninger (indgår i de praktiske oplysninger). På grupperejser skal du følge anvisninger fra vores rejseleder.

17. Ingen skjulte gebyrer hos Panorama Travel

  • Gebyr til Rejsegarantifonden (inkluderet i rejsen)
  • Ændringer (af kunden) i bekræftede rundrejser mindre end 60 dage før afrejse regnes for ny bestilling.

18. Mangler og reklamation

Konstateres der mangler efter påbegyndt rejse, skal du straks kontakte Panorama Travel eller vores samarbejdspartner på destinationen, så vi kan forsøge at afhjælpe manglen. Undlader du at reklamere undervejs på behørig vis, mistes retten til efterfølgende kompensation eller erstatning.
Der kan ikke kræves økonomisk kompensation, såfremt manglen afhjælpes inden for en rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig gene. Hvis manglen i meget høj grad har ødelagt rejseoplevelsen, kan der tilkomme kunden refusion. Der henvises i sidste instans til Pakkerejseankenævnet.

Bliv kontaktet af en rejsekonsulent!

Er du ved at planlægge din næste rejse? Få vejledning fra en af vores berejste og kompetente medarbejdere, så vi sammen kan skræddersy DIN perfekte drømmerejse.

    Modtag vores spændende nyhedsbrev!

    Få inspiration og vær blandt de første, som hører om vores nye rejser.