Rejseforsikring

Afbestillingsforsikring

Ved bestilling bør du overveje, om du vil tegne en afbestillingsforsikring, eller om du er dækket i forvejen. Afbestillingsforsikring skal tegnes samtidig med bestilling af rejsen for at være gyldig. Forsikringspræmien kan, som med depositum, ikke refunderes i forbindelse med nogen form for afbestilling.

Alle som rejser med Panorama Travel skal have en rejseforsikring. Det er et ufravigeligt krav, at du som minimum har sygdoms- og hjemtransportforsikring, og vi anbefaler, forsikringen også indeholder en bagagedækning i tilfælde af beskadigelse eller bortkomst af bagage. Måske er du allerede dækket via din indboforsikring eller kreditkort, men det er altid en god ide at tjekke forsikringsbetingelserne for undtagelser. Der kan for eksempel være begrænsninger afhængigt af forsikringstagerens alder, sygdom ved afrejsen, kroniske sygdomme, statsborgerskab, rejser til særlige risikoområder osv.

Det er den rejsendes eget ansvar, at den tegnede forsikring indeholder den fornødne dækning.

Gouda Rejseforsikring

Panorama Travel samarbejder med Gouda Rejseforsikring. Hvis ikke du allerede er dækket, kan vi let hjælpe dig med at tegne en forsikring, som passer til netop din rejse og dine behov.

Bemærk, at hvis du er fyldt 70 år eller lider af kroniske sygsomme og rejser uden for Europa, skal du udfylde en helbredserklæring. Helbredserklæringen fås hos Gouda eller gennem Panorama Travel. Du er først forsikret, når du har modtaget forhåndstilsagnet fra Gouda.

Rejser i Europa – det blå EU-sygesikringskort

Du skal huske at medbringe det blå EU-sygesikringskort, da du ikke længere er dækket af den offentlige sygesikring, når du rejser. Kortet er gratis og kan bestilles på borger.dk

Reglerne for det blå EU-sygesikringskort betyder følgende:

  • Du får som udgangspunkt kun dækket udgifter for behandling på offentlige sygehuse, klinikker og lignende. Behandling på private hospitaler eller klinikker dækkes ikke.
  • Du skal selv betale for at blive transporteret hjem til Danmark i forbindelse med et uheld eller sygdom.
  • Du er ligestillet med borgere i det land, du rejser til. Det betyder, at hvis borgerne i landet selv betaler for behandlinger, skal du også.

Det blå EU-sygesikringskort dækker ikke rejser til følgende lande:

  • Albanien, Algeriet, Bosnien-Herzegovina, Egypten, Gaza, Hviderusland, Israel, Jordan, Kosovo, Libanon, Libyen, Makedonien, Marokko, Moldova, Montenegro, Palæstina, Rusland (indtil Ural), Serbien, Syrien, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine og Vestbredden.

Det er med andre ord ikke sikkert, at det blå EU-sygesikringskort forsikrer dig så godt, som du ønsker (eller overhovedet), og det kan derfor være nødvendigt med en rejseforsikring. Det er meget vigtigt, at du altid sørger for at være forsikret, så du kan få dækket udgifter i forbindelse med sygdom, tilskadekomst, dødsfald og evt. hjemtransport til Danmark.

Rejser uden for Europa

Den danske offentlige sygesikring og EU-sygesikringen dækker ikke ved rejser uden for Europa. Du behøver derfor en rejseforsikring. Du kan selvfølgelig tegne den, hvor du vil, men hvis din forsikring er tegnet hos Gouda Rejseforsikring, får du en af markedets bedste dækninger, og vi har lettere ved at rådgive og hjælpe dig.

Du skal sørge for at forsikringen som minimum dækker følgende:

  • Sygdom og hjemtransport

Hovedreglen er, at du uden rejseforsikring ikke får nogen behandling eller hjemtransport, før du har kautioneret for betalingen. Nogle steder – fx i USA – kan prisen for behandling let overstige en halv million kroner, og hjemtransport det samme. Når du vælger forsikring, bør du derfor kontrollere forsikringsbeløbets størrelse, begrænsninger for hjemtransport og generelle begrænsninger (alder, kroniske sygdomme osv.).

  • Bagage

Mange indboforsikringer dækker i tilfælde af forsinket, forsvundet eller beskadiget bagage. Forsikringer er dog forskellige. Nogle har en meget begrænset dækning, og særligt kostbare ejendele kan være undtaget. Her bør du overveje rejseforsikringens bagagedækning. Andre har tværtimod en højere beløbsdækning, end hvad en rejseforsikring kan tilbyde, og du kan måske ligefrem fravælge rejseforsikringens bagagedækning (hvilket kan gøre præmien betydelig lavere).

Er du i tvivl, kan Gouda Rejseforsikring hjælpe dig med at være ordentlig dækket (tlf. 88 20 88 20).

Afbestillingsforsikring

En afbestillingsforsikring dækker, hvis du bliver tvunget til at afbestille din rejse, fx på grund af sygdom. En afbestillingsforsikring koster altid 6 % af rejsens pris og skal tegnes senest, når du indbetaler depositum for rejsen.

Kombineret rejse- og afbestillingsforsikring

Hvis du har brug for både rejse- og afbestillingsforsikring, kan du købe dem som én samlet pakke. I dette tilfælde dækker din afbestillingsforsikring i et helt år, ligesom Årsrejseforsikringen. Den samlede forsikringspakke skal også købes senest ved indbetaling af depositum, for at afbestillingsforsikringen gælder.

Læg mærke til, at hvis du vælger den kombinerede rejse- og afbestillingsforsikring, er der en begrænsning på det beløb, forsikringen sækker. Rejser du til Europa, er du dækket for maks. 10.000,- pr. person. I resten af verden er det maksimale beløb 30.000,- pr. person. Hvis din rejse er dyrere end de angivne beløb, kan du købe en tillægsforsikring hos Gouda. Det vil i langt de fleste tilfælde være billigere end at købe rejseforsikring og afbestillingsforsikring hver for sig.

Husk det blå og det gule kort

Du skal være i besiddelse af det gule sundhedskort for at være dækket af rejseforsikringen uanset, hvor i verden du rejser til. I EU og EØS-lande skal du desuden medbringe det blå EU-sygesikringskort.

Du kan læse meget mere om forsikringer på gouda.dk

Bliv kontaktet af en rejsekonsulent!

Er du ved at planlægge din næste rejse? Få vejledning fra en af vores berejste og kompetente medarbejdere, så vi sammen kan skræddersy DIN perfekte drømmerejse.

    Modtag vores spændende nyhedsbrev!

    Få inspiration og vær blandt de første, som hører om vores nye rejser.